Pohyb beranu tabletovacího lisu

Ke zkoumání soudržnosti farmaceutických směsí pod tlakem jsou používány bezkontaktní snímače pracující na principu vířivých proudů, které měří dráhu horního lisovníku v prostoru dolní úvrati horního pístu. Prašnost produkovaná procesem nemá na měření vliv. Pomocí tenzometrů lze navíc v oblasti pohybu pro tabletování měřit a vyhodnocovat průběh síly a dráhy.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060