Letectví

Bezkontaktní kontrola otvorů pro nýty

Při konstrukci letadel se obvykle používá několik stovek tisíc nýtů. Plně automatické stroje přesně narvtají díry pro nýty. Měřící systémy Micro-Epsilon kontrolují vnitřní průměr otvoru nýtů bezkontaktně.

Doporučená technologie senzorů

Inspekce vrtaného otvoru

Měření teploty brzd

Před začátkem letounu musí být teplota v brzdách pod určitou hranicí. Pro určení teploty se v podvozku používají bezkontaktní snímače teploty Micro-Epsilon.

Doporučená technologie senzorů

Infrateploměry

Detekce zamknutí dveří

Před zahájením letadla jsou dveře uzamčeny centrálně. Pro určení stavu blokování se používají induktivní snímače z Micro-Epsilonu. Tyto detekují koncovou polohu přímo na zámku dveří.

Doporučená technologie senzorů

Snímače na principu vířivých proudů

Reliable position recognition of the Wing-Tip-Brake

The so-called Wing Tip Brake sits on the shaft in the outer wing area. It avoids uneven extension of slats and flaps and uncontrolled movements of the buoyancy aids by external influences. Inductive displacement sensors from Micro-Epsilon detect the position of the brake shoes.

Zatěžovací zkoušky na křídlech letadel

Pro optimální chování během letu musí být křídla letadel při výrobě podrobena vibračním zkouškám. Ke křídlu je připojeno a synchronizováno 120 lankových snímačů wireSENSOR, které monitorují veškeré změny křídla ve vertikálním směru.

Doporučená technologie senzorů

Lankové snímače

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060