Detekce povrchových vad

Kromě vizuálních požadavků musí přístrojové desky také splňovat funkční a bezpečnostní požadavky. Často airbag spolujezdce má předem stanovenou lámavou linii, která je generována pomocí laseru. Tento »slabý bod« zajišťuje bezpečné otevření airbagu na předem stanovené lince. Mohou se objevit značky klesání, které lze rozpoznat za určitých světelných podmínek. Aby byly tyto nedostatky rozpoznány, používají se inspekční systémy surfaceCONTROL, které umožňují rychlé a objektivní vyhodnocení charakteristik libovolných odchylek tvaru jak na zrnitém, tak na hladkém povrchu.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060