Měření kmitání hnacího ústrojí ve větrných turbínách

Kmitání hnacího ústrojí (nevyváženost rotoru, přetížení) překračující mezní hodnoty může vést k selhání ostatních součástí a částí dalších důležitých zařízení. Předpokladem pro včasné rozpoznání poškození a pro prediktivní údržbu je bezpečné a přesné měření kmitání ložiska rotoru, převodovky (valivá ložiska, ozubená kola) a generátoru. K měření těchto kmitů se používají vysoce přesné a teplotně stabilní akcelerační senzory od Micro-Epsilon.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060