Mobilní zařízení & výtahové systémy

Při zvedání i při mobilních strojích je vyžadováno sledování pohybu nebo polohy z funkčních a bezpečnostních hledisek. Snímače Micro-Epsilon se používají v mnoha měřeních, aby zajistily řízenou posloupnost pohybu.

Výška zdvihu vysokozdvižného vozíku

Velkou část přepravy ve firmách zajišťují vysokozdvižné vozíky. Riziko sklopení nákladu vysokozdvižného vozíku při zvedání ...

Zobrazit podrobnosti

Výška zdvihu synchronizovaných zvedacích systémů

Pro nákladní a železniční vozidla se stále častěji používají mobilní zvedací zařízení. V případě nákladních ...

Zobrazit podrobnosti

Positioning autonomous transport systems

optoNCDT 1220 sensors are used for collision-free positioning of automated guided vehicles (AGVs) and autonomous mobile robots (AMRs) with Mecanum wheels. The compact laser sensors with 500 mm measuring ...

Zobrazit podrobnosti

Synchronization monitoring with draw-wire sensors in telescopic platforms

For electronic synchronization monitoring, a draw-wire sensor is used here. These are easy to integrate, very compact and offer high accuracy in addition to the large measuring range. For displacement ...

Zobrazit podrobnosti

Měření opotřebení v ložisku

U moderních lodních vznětových motorů je ložisko klikového hřídele předmětem pravidelných intervalů údržby. Pro prediktivní údržbu ...

Zobrazit podrobnosti

Position control of crane systems

Single girder overhead traveling cranes, double girder bridge cranes and overhead traveling cranes are used in almost every logistics and production plants. They combine efficiency and economy. The crane ...

Zobrazit podrobnosti

Výška zdvihu obslužných regálových jednotek

Často používané automatické regálové jednotky usnadňují moderní skladování. Tato zařízení musí automaticky překonávat ...

Zobrazit podrobnosti

Systém pro přesné synchronizované zvedání

Synchronizované zvedací systémy umožňují zvedání a spouštění těžkých břemen a řízený posuv velkých komponentů. ...

Zobrazit podrobnosti

Měření posuvu na transportéru strusky

Lankové snímače přispívají ke kratším prostojům transportérů strusky během jejich nakládky a vykládky. Tyto snímače jsou instalovány ...

Zobrazit podrobnosti

Displacement detection of hydraulic diving platforms

Draw-wire sensors from Micro-Epsilon ensure that the towers are in the exact position, which is why the height is measured precisely. This is the only way to easily control this between 0.8 m and 3.5 m ...

Zobrazit podrobnosti

Vzdálenost postranních podpěr

Autojeřáby v mnoha situacích představují preferovaný prostředek pro zvedání těžkých nákladů. Jelikož se jedná o mobilní ...

Zobrazit podrobnosti

Obstacle recognition on climbing robots

The scanCONTROL 2600 sensors used form a barrier above or below the detector depending on the climbing direction. Due to the detector size, a correspondingly large measuring range of 100 mm in the ...

Zobrazit podrobnosti

Analýza mezer v axiálních pístových čerpadlech

Až dosud nebyla měření mezer uvnitř čerpadel možná kvůli extrémním požadavkům. Snímače musí být odolné vůči vysokým rychlostem, ...

Zobrazit podrobnosti

Délka výložníku mobilních jeřábů

K výpočtu zátěžového momentu působícího na jeřáb je důležité znát aktuální délku výložníku. Tato ...

Zobrazit podrobnosti

Výška zdvihu zvedací plošiny

Autojeřáby a zvedací plošiny jsou vybaveny bočními podpěrami proti převrácení. Jeřáb či plošinu lze používat pouze při plně vysunutých ...

Zobrazit podrobnosti

Výška zdvihu cateringového vozidla

Cateringová vozidla hrají při osobní letecké dopravě důležitou roli, protože zajišťují dodávky občerstvení na paluby letadel. Zejména ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce polohy pístu v hydraulickém válci

Aby bylo možné detekovat polohu pístu hydraulických válců, jsou magnetostrikční a indukční senzory přímo integrovány do snímače. Proto ...

Zobrazit podrobnosti

Poloha pístu v hydraulickém válci

U moderních hydraulických válců je pozice pístu průběžně zjišťována. Proto se používají indukční senzory s dlouhým zdvihem ...

Zobrazit podrobnosti

Monitorování volně stojících konstrukcí

Vysoké, volně stojící konstrukce, jako jsou jeřáby, jsou monitorovány pomocí lankových snímačů, které poskytují včasná ...

Zobrazit podrobnosti

Snížení rizika převrácení nákladních vozů

Pro zvýšení bezpečnosti nákladních vozů se používají automatické brzdové systémy. Brzdy se aktivují, když se boční ...

Zobrazit podrobnosti

Measurement of track position errors

In rail transport, the new construction and reconstruction of track sections is subject to ever increasing requirements. A faultless track geometry is essential, especially for high-speed lines. In ...

Zobrazit podrobnosti

Positioning of suction pipes for suction dredgers

Suction dredgers are seagoing vessels that collect sand and silt from the seabed in order to transport it over long distances. They are used for the construction and maintenance of ports and waterways ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce kolize v sekačkách

Na zemědělských strojích monitorují snímače zrychlení sekačku, aby rozpoznaly kolize. Při střetu s kamenem bude sekačka zaznamenávat pohyb, který ...

Zobrazit podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060