Kontrola kvality objektivů pro mikroskopii a chytré telefony

Testing the quality of objectives for microscopy and smartphones
Testing the quality of objectives for microscopy and smartphones

Kontrola kvality čoček je založena na měření vlnoploch v optické ose optického pole. Kromě oho automatizované měřící systémy poskytují informace o ohniskové délce, chromatické aberaci, polarizačních účincích, PSF a MTF. V těchto aplikacích nachází uplatnění konfokálně chromatický měřící systém confocalDT.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060