Konfokální snímače vzdálenosti, polohy a tloušťky pro transparentní materiály

confocalDT

Konfokální chromatické snímače jsou využívány pro rychlá měření vzdálenosti a tloušťky. Snímače a kontroléry jsou k dispozici v různých provedeních a díky tomu otevírají nové možnosti v aplikacích jako jsou např. v polovodičovém průmyslu, sklenářství, medicínském a plastovém průmyslu.

Podrobnosti
  • Měření vzdálenosti a tloušťky s vysokým rozlišením a vzorkovací frekvencí
  • Ideální pro automatizační a procesní kontrolu
  • Téměř nezávislé na povrchu, také možnost měřit vůči zrcadlovému a skleněnému povrchu
  • Extrémně malý a konstantní měřící bod
  • Nanometrické rozlišení
  • Ve své třídě drží ideální poměr signál / šum
  • Pasivní měřící systém
  • Novinka: Celosvětově nejrychlejší kontrolér s integrovaným světelným zdrojem

Velmi přesné měření vzdálenosti a polohy prakticky na všech typech povrchu

Konfokální chromatický princip měření umožňuje měření posunutí a vzdálenosti s vysokou přesností - a to i na odrazivých a reflexních površích. Velmi malé předměty mohou být detekovány díky malému měřícímu bodu. Vzhledem k axiální dráze paprsku nedochází k žádným stínovým efektům. S radiálním provedením snímače je možné měřit geometrické vlastnosti uvnitř otvorů a těžko přístupných míst.

Měření tloušťky transparentních materiálů

Konfokální chromatický princip měření umožňuje měření tloušťky transparentních materiálů jako je např. sklo. Tloušťka je měřena s přesností na mikrometr, a to za použití pouze jednoho snímače. Kontrolér poskytuje upravitelnou a rozšiřitelnou databázi materiálů. Parametry typické pro určité druhy materiálu, jako například refrakční indexy, lze přizpůsobit pomocí webového rozhraní. Vícevrcholové měření “multi-peak” umožňuje měření až 6-ti rozhraní a proto je možné měřit vícevrstvé objekty, jako je vrstvené sklo.

Kontrolér s vysokým rozlišením a rychlostí

Kontroléry confocalDT poskytují vynikající odstup signálu a umožňují měření s vysokou přesností. Jsou to celosvětově nejrychlejší kontroléry ve své třídě. Poměrně frekventovaně se používají v dynamických aplikacích pro monitorování. Rychlé vyrovnání povrchu reguluje cykly expozice pro dosažení vysoké stability signálu, což je obzvláště výhodné při měření povrchů s různými odrazovými vlastnostmi. K dispozici jsou rozhraní: RS422, ethernet, EtherCAT nebo analogový výstup.

Nejrychlejší měření vzdálenosti u dynamických aplikací

Kontroléry confocalDT IFC2471HS nabízejí se 70 kHz nejvyšší měřicí frekvenci na světě a často se používají v aplikacích dynamického monitorování. Za účelem přizpůsobení osvětlení příslušné ploše ovladač dynamicky reguluje expozici linky CCD. Tato regulace expozice kompenzuje změny odrazivosti měřeného objektu mnohem rychleji než běžné ovládání světelného zdroje. Takto regulátory confocalDT poskytují vynikající přesnost měření s vysokou mírou měření a měnící se barvy povrchu.

Velmi malý světelný bod detekuje ty nejjemnější detaily a struktury

Konfokální snímače od společnosti Micro-Epsilon generují nejmenší světelné body <3 µm díky jejich vysoké numerické apertuře (NA). Proto mohou být spolehlivě detekovány nejjemnější detaily a struktury.

Extrémně velký úhel náklonu

Snímače confocalDT IFS tolerují velký úhel náklonu až 48 °. Proto mohou být spolehlivě detekovány zakřivené a strukturované povrchy pro generování stabilních signálů.

Připraveno pro vakuum

Snímače confocalDT se skládají z pasivních součástí a nevydávají teplo. Zejména pro použití ve vakuových aplikacích nabízí Micro-Epsilon snímače, kabely a příslušenství.

Snadné použití přes webové rozhraní

Vzhledem k uživatelsky přívětivému webovému rozhraní se celý proces konfigurace provádí bez jakéhokoliv dalšího softwaru. Webové rozhraní je přístupné přes Ethernet a poskytuje nastavení a možnosti konfigurace. Materiály jsou uloženy v rozšiřitelné databázi materiálů.

Příklady použití

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060