Hybridní snímače pro měření vzdálenosti a polohy

Konfokálně-chromaticky měřící snímač confocalDT IFS2403 kombinuje přednosti dvou úspěšných konfokálních konstručních koncepcí. Tento snímač je s vnějším průměrem 8 mm podobně kompaktní jako miniaturní série confocalDT IFS2402, avšak může vlivem své větší čislicové apertury zachycovat zřetelně více odraženého světla než menší model s průměrem pouhé 4 mm. Tyto snímače jsou k dispozici v radiální a axiálním provedení.

confocalDT IFS2403

  • Rozsah měření: 400 µm / 1,5 mm / 4 mm / 10 mm
  • Linearita max: 0,3 µm
  • Rozlišení 0,016 µm
  • Snímač v hybridním provedení
  • Pouzdro z titanu
  • Zvýšená offsetová vzdálenost
  • Axiální směr měření

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060