Měřící, řídící a vyhodnocovací zařízení tenzoIRC


Zařízení pro měření a vyhodnocení signálů z připojených čidel a snímačů. Na základě těchto dat a naprogramované logiky je možné ovládat řízení stejnosměrných a krokových motorů popř. dalších navazujících systémů. K tomu je k dispozici několik typů vstupů a výstupů. Pro nastavení a zobrazení naměřených dat je zařízení vybaveno tlačítky a grafickým LCD displejem. Hlavní uplatnění zařízení nachází v aplikacích, kde je nutné měřit a hlídat velikost měřené veličiny popř. součastné měření několika veličin (typicky vzdálenost a síla).

Podrobnosti
 • tenzometrické, napěťové a proudové vstupy
 • přesný 24-bitový AD převodník
 • měření inkrementálních snímačů s TTL a HTL
 • ovládání řízení stejnosměrných a krokových motorů
 • DAC výstup
 • volitelné komunikační rozhraní podle typu
 • 2 nastavitelná relé
 • výběr výstupní logiky relé (sepnuto, rozepnuto)
 • možnost blokování činnosti
 • ovládací tlačítka a LCD displej
 • napájecí napětí: 12V DC

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060