Snímač vzdálenosti ILD2300-2DR kombinuje rychlost a přesnost

03.05.2017

Laserový snímač vzdálenosti ILD2300-2DR je vhodný zejména pro přímo odrazivé a lesklé povrchy. Snímač tohoto typu se používá například při měření tloušťky plochého skla, při měření vzdálenosti na žíhaném skle nebo při monitorování montáže velmi malých dílů. Díky vzorkovací frekvenci až 49 kHz je snímač ideální pro online sledování různých procesů. Snímač je vybaven systémem A-RTSC, který umožňuje automatickou přizpůsobivost k různým typům povrchů materiálů v reálném čase. Dostupné datové výstupy snímače jsou prostřednictvím rozhraní Ethernet, RS422 nebo EtherCAT. Analogový výstup je k dispozici ve spojení s jednotkou C-BOX/2A.

Nový laserový snímač je navržen na základě paralelní instalace vůči měřenému objektu. Modré laserové světlo je měřeným objektem přímo odráženo na přijímací optiku snímače. Na rozdíl od červeného laseru modré laserové světlo neprochází měřeným transparentním objektem. Ze snímače je promítán na povrch velmi malý laserový měřící bod, umožňující následně po odrazu získat stabilní signál v přijímací části snímače a tím dosáhnout vysokého rozlišení v řádech nanometrů. Díky miniaturní velikosti laserového bodu lze měřit snímačem i na velmi malých předmětech. Nový snímač vzdálenosti a polohy ILD2300-2DR je jedinečný jak pro svou vysokou přesnost, tak pro celkovou velikost samotného senzoru. V této třídě je celosvětově unikátním laserovým snímačem určeným pro přímo odrazivé povrchy integrovanou elektronikou ve svém kompaktním pouzdře.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060