Moderní monitorování teploty v hutním průmyslu

31.08.2017

Přesné sledování teploty kovů během výroby důležitým faktorem kvality. Infračervená kamera thermoIMAGER TIM M1 je určena pro sledování teplot v kovoprůmyslu. Termokamera TIM M1 snímá vlnové délky 1 μm a to obzvláště vhodné pro měření teploty kovů. Povrchy kovů mají vyšší intenzitu záření a emisivitu s kratšími vlnovými délkami.

V případě aplikací laserového svařování je vyžadován laserový blokovací filtr, který potlačí vlnovou délku laseru. Modul TIM M1-N1064 je vybaven zmíněným filtrem pro měření vlnové délky 1064nm a šířkou pásma 44nm. Typy laserový diod, které pracují v tomto rozsahu vlnové délky, jsou díky tomuto filtru blokovány. Ostatní vlnové délky procházejí a jsou snímány termokamerou. Tento filtr se používá především při svařování laserovým práškem a při optimalizaci procesů 3D tiskových procesů.

Modul TIM M1 B880 využívá pásmový filtr, který pouze propouští světlo o vlnové délce 880nm při šířce pásma 70nm. Některé typy laserů pracují právě v tomto rozsahu. Tento filtr se používá hlavně při práci s laserem, při svařování laserem s vlnovou délkou 950 nm nebo při použití aplikací s diodovým a vláknovým laserem.

Software pro real-time TIMConnect pro nastavení parametrů IR kamery a pro vizualizaci obrazů doplňuje rozsah služeb dostupných s tepelnými snímači Micro-Epsilon. Tento výkonný termografický software je součástí dodávky a nabízí mnoho nových funkcí:

  • Podrobné zobrazení oblastí s většími teplotními rozdíly v důsledku automatického, nelineárního měřítka teplot
  • Zjednodušené uspořádání termálních obrazů pomocí drag & drop
  • Přiblížení snímků
  • Funkce nahrávání (video, snímky)
  • Alarm a spouštění
  • Podrobná analýza rychlých, termodynamických procesů
Doporučená technologie senzorů

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060