Ovládání frézovací hlavy v mobilním CNC zařízení

28.09.2017

Kompozitní materiály vyztužené vlákny se stále častěji používají v leteckém a automobilovém průmyslu. Vzhledem k jejich robustnosti a nízké hmotnosti jsou to obzvláště atraktivní v tomto průmyslovém odvětví. Při poškození se během údržby a opravách musí překonat zvláštní problémy. Poškozená oblast musí být odstraňována vrstva po vrstvě. Zde je zvláště důležité vyhnout se děleným vláknům a delaminovaným vrstvám. K dnešnímu dni byly tyto komplexní opravy prováděny ručně. Automatizované bezkontaktní měření povrchu pomocí moderních snímačů umožňuje eliminovat vady v nejkratším možném čase. Pro opravy letounů společnost SAUER GmbH vyvinula zařízení ULTRASONIC mobileBLOCK, což je mobilní 5osá frézovací jednotka.

Pro rozpoznání poruch na součástech se společnost SAUER spoléhá na optické senzory Micro-Epsilon. Laserové skenery měří defekty. Vzhledem k tomu, že díl může být poškozen kdekoliv, musí být povrch naměřen před zahájením oprav. Snímače musí být schopny měřit na různých površích (natřené, nelakované nebo zvětralé). Aby se zabránilo kolizím, snímač laserové triangulace optoNCDT 1302 měří vzdálenost od povrchu v měřicím rozsahu 200 mm. Následně laserový skener scanCONTROL měří profil povrchu. Dále je program generován pro proces opravy na základě získaných 3D dat.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060