Slovník

Laserová linka

Laserové snímače Micro-Epsilon - často označované jako profilové snímače - využívají laserového triangulačního principu pro dvourozměrnou detekci profilů na různých cílových plochách. Pomocí speciálních čoček se laserový paprsek zvětší tak, aby vytvořil statickou laserovou linii a promítne se na cílovou plochu. Optický systém promítá difuzně odražené světlo této laserové linky na velmi citlivou senzorovou matrici. Z tohoto maticového obrazu regulátor vypočte informace o vzdálenosti (osa z) a polohu podél laserové linky (osa x). Tyto naměřené hodnoty jsou pak vyvedeny v dvourozměrném souřadnicovém systému, který je pevně stanoven vzhledem k čidlu. V případě pohyblivých objektů nebo průchozího senzoru je tedy možné získat 3D naměřené hodnoty.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060