Měření mezer ve fotovoltaických modulech

Fotovoltaické moduly jsou v souladu s novou výrobní metodou hermeticky utěsněny pomocí vakua. Pro toto vakuum je důležitá správná vzdálenost mezi skleněnou přední stranou a kovovou zadní stranou. Vzdálenost skleněného panelu k zadní straně je proto ve výrobě automaticky měřena z jedné strany pomocí konfokálních snímačů.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060