Měření hloubky na modelové řece

Při výzkumu pomocí realistických modelů vodních toků musí být koryto měřeno co nejpřesněji a bez fyzického kontaktu. K tomu slouží laserový systém optoNCDT pro měření polohy, který vyniká vysokou přesností, velkým měřicím rozsahem a vysokou mírou nezávislosti na vlastnostech půdy. Systém je společně s elektronikou pro zpracování signálů instalován na měřicím vozíku, který se pohybuje ve směru X a je zavěšen z pojízdného ramene pohyblivého ve směru Y. Vzdálenost k hladině vody je současně detekována pomocí paralelně umístěného ultrazvukového snímače polohy.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060