Automatické měření obrysů a dílů

V měřicích přístrojích pro univerzální měření dílů nacházejí uplatnění různé snímače značky Micro-Epsilon. V závislosti na měřeném předmětu je měřicí stroj vybaven konfokálním snímačem, bodovým laserovým snímačem nebo laserovým skenerem. Takový měřicí stroj dosahuje rozlišení až 0,2 µm.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060