Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Měření mezery v procesech odlévání hliníkových výlisků

Při odlévání hliníkových výlisků se tekutý hliník nalije do forem pod vysokým tlakem a vysokou rychlostí. Vysoký tlak působí na uzavřenou formu a tlačí je od sebe, což může způsobit, že během odlévání se mohou objevit střepy a otřepy. Za účelem měření tlaku vyvolaného pohybu forem detekují snímače vířivých proudů změnu vzdálenosti. Tyto robustní snímače poskytují spolehlivé výsledky měření i přes vysoké teploty, okolní tlak a nečistoty.