Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Montáž kabiny v autech - laserové profilové skenery

Úplná nebo poloautomatická montáž modulů kokpitu v automobilovém průmyslu vyžaduje, aby uchopovací nástroj přesně umístil montážní díly na předem definovanou polohu. Každý modul pilotní kabiny je třeba individuálně přizpůsobovat k příslušné karoserii vozidla. Laserové profilové skenery od Micro-Epsilon jsou zvláště vhodné pro tyto měřicí úlohy díky funkci SMART a obzvláště také z důvodu jejich kompaktnímu vzhledu. Lze je snadno nainstalovat na robota nebo na jiný typ zařízení. Pomocí funkce SMART lze konfigurovat snímače bez dalších hardwarových komponent např. pomocí rozhraní Ethernet. Kromě toho lze naměřené hodnoty vizualizovat.

Přesný laserový profilový snímač scanCONTROL interně vyhodnocuje celý nasnímaný profil a přenáší naměřené hodnoty pomocí Ethernetového rozhraní do řídicího systému. To umožňuje měnit polohy osy na chapadle robota za účelem sestavení modulu pilotní kabiny. Po zafixování kokpitu změří snímač polohu nainstalovaného kokpitu.Pro celý proces, včetně montáže kokpitu, je vyžadována extrémně krátká doba cyklu kratší než jedna minuta. Snímače měří spolehlivé hodnoty nezávisle na podmínkách povrchu a to ať už jsou použity světlé nebo tmavé barvy, různé úrovně lesku, variabilní povrchové struktury a nestálé okolní světelné podmínky. Profilometry scanCONTROL automaticky upraví expozici dle potřeby.