Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Měření pohybu základu

Laserové triangulační snímače vzdálenosti měří a detekují pohyb věže. Vysoké rychlosti měření umožňují přímo detekovat vibrace. V závislosti na počtu nainstalovaných snímačů lze určit podrobné hodnocení vibračního chování. Když je věžový pohyb příliš silný, lopatky rotoru jsou z větru odstraněny, aby se zabránilo možnému poškození.