Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Měření ložiskové mezery ve větrných turbínách

Historicky se mezery ložisek měřily klidovém stavu na základě taktilního principu měření. Z toho důvodu byly vyžadovány dlouhé inspekční intervaly, což zvyšovalo riziko úplné poruchy zařízení. Kromě toho tato úmyslná zastavení určená pro účely měření a kontroly způsobují značné náklady. Společnost Micro-Epsilon za použití své senzoriky byla schopna získávat naměřené hodnoty během provozu. To umožňuje spolehlivou a nákladově úspornou analýzu v reálném čase.

Vše je realizováno snímačem eddyNCDT 3005, jehož měřící princip je založen na vířivých proudech. Sestava se skládá ze snímače s měřícím rozsahem do 6 mm, který je permanentně připojen ke kontroléru 1m dlouhým kabelem. Z důvodu kompaktní velikosti samotného snímače je ideální pro tuto aplikaci. Snímač eddyNCDT je odolný vůči oleji apod. a i tlaku (v tomto případě dosahuje 1 až 2 bar). Snímač eddyNCDT 3005 se již používá ve větrných turbínách k analýze a optimalizaci intervalů údržby. Kromě toho jsou údaje získané na zkušebním stavu po celou dobu návrhu zohledňovány a používány pro účely plánování výměny. Snímače se používají ve zkušebních laboratořích a celkově ve velkoobjemových aplikacích pro monitorování různých stavů.