Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Měření teploty tření na ložiscích

Teplota převodovky ve větrných turbínách se měří nepřetržitě během provozu. Zahřívání součástí může znamenat potenciální problém s komponentou. Je-li překročena určitá prahová hodnota, lze zahájit následná nápravná opatření nebo plánovat údržbu.