Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Detekce cizích těles v lékařských technologiích

V tomto aplikaci snímač MDS rozpoznává cizí tělesa v blistrech během balení tablet. Přesným pohybem dotykových dotykových válečků lze detekovat cizí tělesa mezi blistrovým obalem a krycím materiálem. Překročení dopředu definovaného bodu vyvolává dotykové válečky, mohou být detekovány cizí tělesa mezi blistrovým obalem a krycím materiálem. Překročení předem definovaného bodu vyvolá poplach.