Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Sledování hloubky reliéfu

Čísla podvozku jsou vyražena do rámu vozidla ve vytlačovacích strojích. Hloubka vyražení se musí pohybovat v definované toleranci. Pro umístění nástroje pro reliéfní tisk snímají laserové triangulační senzory od firmy Micro-Epsilon vzdálenost mezi nástrojem. Po vytlačení všech znaků se změří profil reliéfu pomocí senzoru. Tím je zajištěno, že všechny znaky byly vyraženy do požadované hloubky.