Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Optimalizace svaru pomocí měření profilu

Inrotech A / S z Dánska používá snímače od Micro-Epsilon pro dosažení optimální kvality svaru v plně automatizovaném procesu. Společnost vyvinula svařovacího robota, tzv. Crawler Inrotech, který předem vypočítá svařovací procesy a poté je automaticky provede.Robot používá přesné naměřené hodnoty výkonných laserových profilových skenerů

Profilový skener scanCONTROL 2900 je připojen k modulu Inrotech a detekuje trajektorii budoucího svaru než začne skutečný svařovací proces. Automatizace procesu je možná pouze pomocí vysoce přesného měření profilu. Díky své kompaktní konstrukci s integrovaným kontrolorém a nízké hmotnosti je laserový profilový skener předurčen pro tuto aplikaci.

K dispozici jsou rozmanité možnosti připojení pomocí sady SDK (Software Development Kit), které umožňují přenášet kalibrovaná data profilu přímo do zákaznického softwaru pomocí scanCONTROL DLL knihoven. Podle toho vypočítává Weldlogic technologie společnosti Inrotech počet svařovacích průchodů, poloha svařovacích švů, rychlost svařování a šířka kyvadla. Ihned po výpočtu provede modul automaticy svařovací proces.