Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Zkroucení plátů

Konfokální chromatické systémy snímají povrch plátů a detekují různé oblouky, deformace a vychýlení. Konfokální senzory ConfocalDT s vysokou měřicí frekvencí umožňují velmi rychlá měření. To umožňuje kontrolu destičky nebo plátu ve velmi krátkém čase.