Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Průhledné vrstvy a nalepovací lemování

Pro jednostranné měření tloušťky transparetních vrstev se používají konfokální chromatické snímače confocalDT. Princip konfokálního měření umožňuje vyhodnocení několika špiček signálu, což umožňuje stanovit tloušťku průhledných materiálů. S každou změnou vrstvy se mění i index lomu a tím získáváme data o špičkách signálu. Snímače confocalDT spolehlivě měří tloušťku ochranných nátěrů a vrstev barev.