Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu

Laserová triangulace

Laserová linka

Laserové snímače Micro-Epsilon - často označované jako profilové snímače - využívají laserového triangulačního principu pro dvourozměrnou detekci profilů na různých cílových plochách. Pomocí speciálních čoček se laserový paprsek zvětší tak, aby vytvořil statickou laserovou linii a promítne se na cílovou plochu. Optický systém promítá difuzně odražené světlo této laserové linky na velmi citlivou senzorovou matrici. Z tohoto maticového obrazu regulátor vypočte informace o vzdálenosti (osa z) a polohu podél laserové linky (osa x). Tyto naměřené hodnoty jsou pak vyvedeny v dvourozměrném souřadnicovém systému, který je pevně stanoven vzhledem k čidlu. V případě pohyblivých objektů nebo průchozího senzoru je tedy možné získat 3D naměřené hodnoty.


Laserová triangulace

Triangulace znamená měření vzdálenosti pomocí výpočtu úhlu. Snímač promítá laserový bod na měřicí objekt. Odražené světlo dopadá na přijímací prvek pod určitým úhlem v závislosti na vzdálenosti. Z polohy světelného bodu na přijímači a vzdálenosti od vysílače k přijímacímu prvku se v senzoru vypočítá vzdálenost k měřicímu objektu.