Stav hladiny

Úrovně plnění lze měřit přímo nebo nepřímo mnoha způsoby pomocí snímačů polohy. Pro kapaliny se obvykle používá konfokální princip. Měření úrovně plnění pevných látek je srovnatelné s měřením vzdálenosti. Micro-Epsilon umožňuje mnoho různých možností vzhledem k rozsáhlému spektru různých senzorů.

Kontrola stavu naplnění bioplynových stanic

Stav naplnění fermentoru bioplynové stanice lze určit na základě roztahování zásobníku plynu. Tyto informace jsou důležité pro zajištění ...

Zobrazit podrobnosti

Hladina plnění

Hladina plnění se měří nejen v případě kapalin, ale také u sypkého zboží. Přesné určení hladiny kapalin je náročný úkol, ...

Zobrazit podrobnosti

Hladina kapalin

Přesné měření hladiny kapalin rozhodně nepatří mezi jednoduché měřicí úkoly. Ideální řešení tohoto problému představuje ...

Zobrazit podrobnosti

Hladina plnění

Hladina plnění se měří nejen v případě kapalin, ale také u sypkého zboží. Přesné určení hladiny kapalin je náročný úkol, ...

Zobrazit podrobnosti

Úroveň naplnění reaktorů s klesající hladinou

V reaktorech s klesající hladinou, které se používají v chemickém průmyslu, jsou geometrické rozměry kovového pláště ...

Zobrazit podrobnosti

Monitorování hladiny kapalného hliníku

Pro vytvoření homogenního kokilového odlitku bez obsahu oxidu je nutné hladinu hliníku v otevřeném licím žlabu udržovat na konstantní úrovni ...

Zobrazit podrobnosti

Fill level measurement in oil temperature sensors (OTS)

After the oil has been filled by a dispenser machine, an ILD1420-200 measures the level. If this is less than 4 mm or if the sensor was not filled at all due to production errors, it is evaluated ...

Zobrazit podrobnosti

Měření hladiny hliníkových ingotů

Ve slévárnách hliníku se tavenina nalije do forem, aby se vytvořily malé ingoty. Hladina ve formách je rozhodující pro stálou hmotnost jednotlivých ...

Zobrazit podrobnosti

Fill level measurement

For smooth production and logistics processes, precise quantity measurements at storage locations for bulk goods or plastic granulates, for example, is a decisive factor. In order to avoid production downtime ...

Zobrazit podrobnosti

Měření výšky Petriho misek

V mikrobiologii se pro analýzu buněčných kultur používají tzv. agarové destičky. Výška agarové destičky by měla být co nejrovnoměrnější, ...

Zobrazit podrobnosti

Měření hladiny kapalin ve výrobě kondenzátorů

Kondenzátory musí být během výroby ponořeny do rozpouštědla. Je nicméně důležité, aby polotovary byly ponořeny pouze do určité hloubky. K měření ...

Zobrazit podrobnosti

Monitorování hladiny v sudovém čerpadle

Při této měřící úloze stojí sud na plošině hydraulického lisu. Vlevo a vpravo je hydraulický válec. Oba válce jsou spojeny nosníkem, ...

Zobrazit podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060