Polohování, rozpoznávání okrajů, naklopení, centrování

Různé části musí být často umístěny na určeném místě ve výrobních systémech nebo pro automatické pohyby. Tímto způsobem snímače mohou vysílat informace o vzdálenosti pouze kontroléru nebo provádět kompletní systémovou regulaci s jejich signály. Svařovací roboty s automatickým naváděním svarových spojů jsou příkladem automatické regulace. Používají se různé snímače v závislosti na tom, z jakého materiálu je vyrobena součást, která má být umístěna.

Synchronization monitoring with draw-wire sensors in telescopic platforms

For electronic synchronization monitoring, a draw-wire sensor is used here. These are easy to integrate, very compact and offer high accuracy in addition to the large measuring range. For displacement ...

Zobrazit podrobnosti

Distance control of detectors for the examination of drill cores

For the geological analysis of drill core and mineral samples Cox Analytical Systems offers special X-ray analysis equipment (XRF scanners). These allow sample analysis for almost all elements of the periodic ...

Zobrazit podrobnosti

Distance control in 3D printing

Micro laser sintering technology is an additive production technology based on digital 3D design data, whereby a component is constructed layer-by-layer from metal powders using a laser beam. This procedure ...

Zobrazit podrobnosti

Distance measurements in robot positioning tasks

The car body must stop at exactly the intended position. This is the only way to ensure smooth installation via the robot, which must guide the cockpit between the A and B pillars into the vehicle. ...

Zobrazit podrobnosti

Automatické nastavení výšky pro analýzu materiálů

Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) umožňuje velmi přesnou analýzu atomového složení různých materiálů. Měřenými předměty jsou převážně ...

Zobrazit podrobnosti

Automated measurement of railway fishplates

The company Mills CNC is a supplier of machine tools. They use MicroEpsilon laser sensors for the automatic inspection of large, hot-rolled railway fishplates made of steel. These fishplates join two rails ...

Zobrazit podrobnosti

Positioning autonomous transport systems

optoNCDT 1220 sensors are used for collision-free positioning of automated guided vehicles (AGVs) and autonomous mobile robots (AMRs) with Mecanum wheels. The compact laser sensors with 500 mm measuring ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce okrajů papírového pásu na hladicí stolici papírenského stroje

Pokud se papírový pás na hladicí stolici nepohybuje přesně v jedné rovině, rozehřátý válec stolice se přitlačí přímo na ...

Zobrazit podrobnosti

Systém pro měření polohy pásu v nádržích pro potahování

Při elektrolytickém zpracování tenkých povrchů jsou elektrické ztráty minimalizovány malou vzdáleností mezi pásem a anodou. K tomu ...

Zobrazit podrobnosti

Měření okrajů plechů před laserovým svařováním

Společnost Paul von der Bank z německého Hildenu se zabývá vývojem a výrobou modulárních svařovacích robotů a plně automatických výrobních ...

Zobrazit podrobnosti

Print head positioning using laser triangulation sensors

When printing on materials such as glass and ceramics, very fine detailed structures are generated, which requires precise positioning of the print head. This is why optoNCDT 1420 laser triangulation ...

Zobrazit podrobnosti

Piston position detection in hydraulic cylinders

In order to detect the piston position of hydraulic cylinders, magnetostrictive and inductive sensors are normally factory-fitted in the sensor. A wide variety of sensors is required to cope with ...

Zobrazit podrobnosti

Jemné polohování operačních mikroskopů

Chirurgické zákroky vyžadují dokonalou viditelnost operovaného místa, kterou často zajišťují operační mikroskopy. Optika mikroskopu bývá ...

Zobrazit podrobnosti

Spolehlivá kontrola kvality ve válcovně

Ve válcovně našeho zákazníka funguje zpracování oceli v tzv. reverzním provozu. K následnému měření a vyhodnocení ...

Zobrazit podrobnosti

High precision adjustment using capacitive sensors

In the production of thin-film solar cells, multiple functional layers are applied in a defined arrangement and structure onto glass sheets with a size of up to 3m x 5m. This happens in large coating systems. ...

Zobrazit podrobnosti

Precise alignment of the cathodes at the electron accelerator

With its project “bERLinPro”, Helmholtz Zentrum Berlin [HZB] strives to develop a new technological basis for an “Energy Recovery Linac” (linear accelerator with energy recovery) ...

Zobrazit podrobnosti

Measurement of the crankshaft position in grinding machines

This task involves the position measurement of the crankshaft with micrometer precision using eddy current-based inductive sensors. Both a continuous distance control and a consistent distance from the ...

Zobrazit podrobnosti

Montáž kabiny v autech - laserové profilové skenery

Úplná nebo poloautomatická montáž modulů kokpitu v automobilovém průmyslu vyžaduje, aby uchopovací nástroj přesně umístil montážní ...

Zobrazit podrobnosti

Naklonění reflektorů satelitů

Vzájemná komunikace satelitů probíhá pomocí laserových paprsků. Při této komunikaci musí být vysílač přesně zarovnán s ...

Zobrazit podrobnosti

Precise notch detection on glass wafers

Notch detection on glass wafers is a crucial production step in semiconductor manufacture. It must be absolutely precise in order to ensure the highest level of quality and accuracy for the manufactured semiconductor chips. optoCONTROL CLS1000 fiber optic sensors are used for this highly accurate position detection.

Zobrazit podrobnosti

Regulace chodu pásů papíru

Při výrobě papíru proudí připravená papírová kaše na dopravníkovém pásu vyrobeném z jemného drátěného ...

Zobrazit podrobnosti

Měření vzdáleností při 4 stupních Kelvina

V mikroskopii atomárních sil (AFM) se používají polohovací jednotky umožňující pohyb vzorků za účelem topografie povrchu. Snímací ...

Zobrazit podrobnosti

Automatické umísťování synchronizačních kroužků

Synchronizační kroužky se používají jako synchronizační sestavy v automatických převodovkách. Německá společnost Behr Systems vyvinula speciální ...

Zobrazit podrobnosti

Polohování operačních stolů

Na operačních stolech lze provádět celou řadu nastavení, aby pacient operaci absolvoval ve správné poloze. Vedle výšky lze často nastavit také ...

Zobrazit podrobnosti

Position control of crane systems

Single girder overhead traveling cranes, double girder bridge cranes and overhead traveling cranes are used in almost every logistics and production plants. They combine efficiency and economy. The crane ...

Zobrazit podrobnosti

Snímač posuvu pro nanopolohování

Piezoelektrické akční členy obvykle generují velmi malé statické a dynamické posuvy. Vysoce přesné snímače polohy zajišťují měření ...

Zobrazit podrobnosti

Robot calibration using optical sensors

In order to achieve fully automatic and autonomous calibration of robot cells, sensors of the scanCONTROL and optoNCDT series are used. These optical sensors enable permanent monitoring and restoration ...

Zobrazit podrobnosti

Měření polohy na rentgenových přístrojích

Pro zajištění maximální kvality snímků z rentgenových přístrojů musí být kamera přesně zarovnána s rentgenovou trubicí. ...

Zobrazit podrobnosti

Měření vibrací na potrubí motoru

Optimalizace procesů ve spalovacích motorech hraje stále důležitější roli. Řízení motorů se neobejde bez velkého množství naměřených ...

Zobrazit podrobnosti

Měření úhlů v zařízení SoloAssist®

Mnohé operace jsou dnes prováděny co nejméně invazivním způsobem pomocí endoskopů. Endoskopy byly doposud naváděny lékařským asistentem. Tento ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce okrajů pásu na řezacím stroji

K detekci polohy se proto používá optický snímač řady optoCONTROL CLSK 31 od MicroEpsilon. Snímač spolehlivě detekuje začátek role. Je namontován ...

Zobrazit podrobnosti

Kontrola dráhy portálových a mostových jeřábů

Udržení jeřábu na kolejnicích zajišťují jeho vodicí prvky (okolky, vodicí kladky). V důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti, ...

Zobrazit podrobnosti

Monitoring polohy šoupátka pneumatického ventilu

Pneumatické regulační ventily se používají v procesní technologii k regulaci dávkování kapalných nebo plynných médií. ...

Zobrazit podrobnosti

Control of the milling head in a mobile CNC milling unit

Thanks to their robustness and low weight, fiber-reinforced composite materials are increasingly used in the aviation and automotive industries. Maintenance and repair of such components are challenging ...

Zobrazit podrobnosti

Sledování hloubky reliéfu

Čísla podvozku jsou vyražena do rámu vozidla ve vytlačovacích strojích. Hloubka vyražení se musí pohybovat v definované toleranci. Pro umístění ...

Zobrazit podrobnosti

Displacement detection of hydraulic diving platforms

Draw-wire sensors from Micro-Epsilon ensure that the towers are in the exact position, which is why the height is measured precisely. This is the only way to easily control this between 0.8 m and 3.5 m ...

Zobrazit podrobnosti

3D měření součástek před plazmovým řezáním

In order to process these huge domes quickly, fully automatically and at extreme precision, it is necessary to determine their shape and exact position within the production line. As the pure CAD data of the dome often differs by several centimeters from the actual dimensions, the 3D profile of the covers is measured before processing using scanCONTROL 2900 laser scanners.

Zobrazit podrobnosti

Měření podávání archu během lisovacího procesu

The measurement of the distortion is carried out using several optoNCDT 1420 laser triangulation sensors, which are placed around the metal sheet, either in the tool or on the side of the tool. The arrangement is chosen in such a way that the laser beam measures on the edges of the sheet, which is between the top and bottom of the tool.

Zobrazit podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060