Šířka

Šířka objektu je často důležitým aspektem pro řízení rozměrů. Šířka může být za určitých okolností interpretována jako tloušťka a může být proto vyřešena měřením tloušťky. Při měření šířky se berou v úvahu různé měřící principy v závislosti na velikosti objektu. U velkých předmětů, jako je pásový materiál nebo obaly, jsou měřená data ze dvou snímačů obvykle počítána společně. Optické metody, jako jsou například Thru-Beam laserové mikrometry, laserové senzory nebo vířivé a kapacitní senzory, jsou vhodné pro tento účel. Jeden snímač, který měří šířku objektu jedním měřením, často postačuje pro menší předměty, jako například jednotlivě balené zboží. Pro tento účel jsou vhodné snímače snímačů scanCONTROL nebo systémy pro zpracování obrazu vision4A.

Vibrace

Vibrace mají v procesu výroby velký vliv a dochází k nim všude, kde jsou výrobky v pohybu. V mnoha případech jsou vibrace považovány ...

Zobrazit podrobnosti

Sledování komutátorů v elektrických motorech

Při bezkontaktním monitorování mechanického stavu komutátoru v elektrických stejnosměrných motorech nebo generátorech nabízí ...

Zobrazit podrobnosti

Měření posuvu při silničních testech

Kvalitní stav podvozku patří mezi základní předpoklady bezpečné jízdy. K testování podvozků jsou nutné snímače, které ...

Zobrazit podrobnosti

Koplanarita IC pinů

Pojem koplanarita znamená maximální vzdálenost IC pinů od roviny usazení, když je IC pin umístěn na rovném povrchu. Koplanarita představuje kritický ...

Zobrazit podrobnosti

Měření pohonů diskových jednotek - průměr, radiální a axiální házení

Výroba pohonů diskových jednotek musí splňovat nejpřísnější požadavky na mechanickou přesnost. Pro zajištění dokonalé funkčnosti diskových ...

Zobrazit podrobnosti

Měření radiálního házení na supravodivých magnetech

Drážďanský Institut pro výzkum pevných látek a materiálů (IWF) vyvinul motor s magnetickými ložisky z vysokoteplotních supravodičů, ...

Zobrazit podrobnosti

Měření radiální házení nožového kotouče

Při výrobě dýhovaných pásů z jemného dřeva určuje přesnost nožového kotouče kvalitu konečného produktu. Dýhované pásy kladou ...

Zobrazit podrobnosti

Zkoušky vibrací na mokrém holicím strojku

Moderní holicí strojky disponují vibrační funkcí pro snadnější holení. Na konci výroby těchto modelů se provádí funkční ...

Zobrazit podrobnosti

Měření deformací na lehkých konstrukcích

Ke zkoumání deformací součástek při zatížení se používají speciálně navržené měřicí systémy, které obrysy ...

Zobrazit podrobnosti

Laserové snímače pro automatické kontroly a opravy lodních šroubů

Deformované lodní šrouby jsou pomocí speciálních strojů ohýbány zpět do svého původního tvaru. Tuto dříve manuálně ...

Zobrazit podrobnosti

Dopad

Předmět je při dopadu vystaven specifickému lineárnímu pohybu. Tento pohyb je tak malý, že ho lze detekovat pouze v řádu nanometrů. Paleta snímačů ...

Zobrazit podrobnosti

Měření axiálního pohybu a vůle hřídelí pod vodou

Funkční bezpečnost systémů zvláštního hospodářského významu často závisí na dokonalém provozu pomocných zařízení ...

Zobrazit podrobnosti

Bezkontaktní měření pohybu reléových kontaktů

Jestli je relé zapnuto, pozná i laik. Nicméně i pro odborníka je ale obtížné odpovědět na otázku, jak je zapnuto. K jejímu zodpovězení ...

Zobrazit podrobnosti

Měření oscilačního chování pohonů vačkových hřídeli s ozubeným řemenem

Ke zkoumání vlivu různých systémových a provozních parametrů na dynamické chování pohonů s více kotouči byla zkonstruována ...

Zobrazit podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060