Sledování stavu ložisek

Neplánované prostoje z důvodu poškození ložisek mohou způsobit vysoké náklady. Pokud je poškození ložiska zjištěno včas,provádějí se údržbářské práce během plánovaných prostojů a náklady jsou minimalizovány. Snímače od Micro-Epsilon se používají díky jejich dobrému poměru signál-šum pro včasnou detekci poškození ložiska. Měřují statické i dynamické zrychlení, a proto jsou vhodné také pro měření vibrací na ložiscích s velmi nízkými otáčkami válce (≤ 0,2 Hz). Díky vysokému rozlišení a teplotní stabilitě se snímače používají pro měření v ropném a plynárenském / petrochemickém průmyslu, v elektrárnách pro výrobu energie, v těžbě, v ocelářském a cementářském průmyslu a ve výrobě papíru.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060