Medical technology

Wear inspection of tablet stamps

Press tools for the tablet production are subject to a continuous wear control. Due to complex geometries and strongly reflecting surfaces, optical inspections are only possible with high precision measuring techniques. A confocal sensor and an optical micrometer enable to inspect the tools in a special measuring machine. The press tools are tested for different parameters.

Doporučená technologie senzorů

Optický mikrometr s vysokým rozlišením

Color sensors monitor the ingredients of tablets

In pharmaceutical tablet production different ingredients are used. Changing the concentration of these ingredients affects the color of the tablet. The colorCONTROL ACS7000 inline color measuring system measures finely-graded color shades between white and beige. This color information provides a statement about the quality of the ingredient during the ongoing production.

Doporučená technologie senzorů

Inline měření barev colorCONTROL ACS7000

Displacement sensors for position monitoring in equipment manufacturing

For the measurement of a position, e.g. the movement of a patient couch, draw-wire displacement sensors are used. As positioning tasks typically require only medium accuracy, sensors with potentiometer outputs are suitable here. Extremely precise measurements, e.g. in computer tomographs with high sectional resolution require draw-wire sensors that offer a very accurate absolute or incremental encoder.

Doporučená technologie senzorů

Lankové snímače

Filling level measurement trays

The narrow beam path enables the confocal sensors to measure in recesses. With the confocal measuring principle, measurements on liquids are possible, e.g. for precise filling level control in trays.

Doporučená technologie senzorů

Měření vzdálenosti, odstupu a polohy

Non-contact height measurement of culture media in Petri dishes

In microbiology, cell cultures are used for the analysis of so-called agar plates. When producing this culture medium, liquid agar-agar is filled into plastic Petri dishes, where it hardens and forms a gel-like, transparent layer. Capacitive displacement sensors from Micro-Epsilon inspect the height of the conductive culture medium with high accuracy.

One-sided thickness measurement of tubes

In the manufacture and quality assurance of medical products, the thickness of tubes and membranes as well as the wall thickness of balloons are measured. Confocal chromatic sensors are used which measure the thickness or layers of transparent materials from only one side.

Non-contact thickness measurement of gelatin layers

Gelatin is often used in the shell of soft capsules. For the 100% thickness measurement of the conductive gelatin layer, capacitive displacement sensors from Micro-Epsilon are used, which provide non-contact and precise thickness values.

Bottom thickness measurement of container glass

With the wall thickness and roundness measurements in star wheel inspection machines, a fast measuring rate is required in order to support the ongoing process. Micro-Epsilon’s confocal chromatic measuring systems provide a high measuring rate and fast exposure time control. This also enables the measurement of thickness when the glass colors vary.

Kontrola kvality lisovacích nástrojů a matric pro tabletování

Na základě normy ISO 18084:2011 podléhají lisovací nástroje pro tabletování nepřetržité kontrole kvality. Kvůli jejich členité geometrii a silně odrazivému povrchu byla automatická kontrola lisovacích nástrojů a matric dosud obtížná. Nicméně použití konfokálního snímače (confocalDT 2451) a optického mikrometru (optoCONTROL 2600) společně s přesným pohybem s 5 stupni volnosti umožnilo vývoj komplexního měřicího systému Ti-1, který je vybaven USB rozhraním a speciálním softwarem pro geometrickou a vizuální kontrolu nástrojů.

Jemné polohování operačních mikroskopů

Chirurgické zákroky vyžadují dokonalou viditelnost operovaného místa, kterou často zajišťují operační mikroskopy. Optika mikroskopu bývá upevněna na dlouhém rameni stativu, což chirurgovi umožňuje mikroskop umístit dle jeho potřeb a operačnímu týmu dává více prostoru k pohybu.

Konfokální měření dentálních vzorků

Konfokální snímače optoNCDT 2401 se používají ke kontrole povrchu dentálních vzorků. Mezi přednosti těchto snímačů patří vysoké rozlišení a nezávislost na typu povrchu materiálu. Požadovaná oblast na měřeném předmětu je označena softwarem. Systém lze používat s různými materiály, jako např. plasty, papírem, netkanými textiliemi, sklem nebo kovy.

Měření kontaktních čoček

Nové materiály pro výrobu kontaktních čoček musí absolvovat celou řadu náročných testů, při nichž je čočka umístěna do malého pouzdra se solným roztokem. Snímač optoCONTROL 2600 následně měří, jestli čočky během zahřívání mění své rozměry a zvětšují se. Velkou výhodou v tomto případě je skutečnost, že náš snímač umožňuje měření přes skleněné pouzdro a slaný roztok.

Měření polohy v počítačové tomografii (CT)

Stále větší roli v moderních zařízeních CT hrají co nejvyšší rychlost a rozlišení jako základ pro co nejlepší diagnostiku a nákladovou efektivitu. Nároky se neustále zvyšují bez ohledu na to, jestli se jedná o spirálovitá, helikální nebo dvouzdrojová zařízení. To se týká zejména zařízení pro měření délky v horizontální skloněné poloze. Lankové snímače od společnosti Micro-Epsilon při těchto aplikacích dosahují rozlišení až 0,001% měřicího rozsahu a současně nabízejí maximální spolehlivost, dlouhou životnost a velmi příznivý poměr cena/výkon.

Polohování operačních stolů

Na operačních stolech lze provádět celou řadu nastavení, aby pacient operaci absolvoval ve správné poloze. Vedle výšky lze často nastavit také horizontální polohu pacienta a sklopení stolů. Jelikož polohování se provádí elektronicky, je nutné jednotlivé polohy monitorovat. K tomu slouží lankové snímače značky Micro-Epsilon.

Doporučená technologie senzorů

Lankové snímače

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060