Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Detekce okrajů papírového pásu na hladicí stolici papírenského stroje

Pokud se papírový pás na hladicí stolici nepohybuje přesně v jedné rovině, rozehřátý válec stolice se přitlačí přímo na povlak protilehlého válce a poškodí ho. Oprava tohoto speciálního povlaku, natožpak výměna celého válce, je velmi nákladná, a proto je nutné řídit polohu papírového pásu. K tomu slouží laserové snímače od společnosti Micro-Epsilon, které informace o přesné poloze pásu přenášejí přímo do řídicího systému papírenského stroje.