Strojírenství

Gap analysis in axial piston pumps

So far, gap measurements inside the pumps were not possible because of the extreme requirements. The sensors must be resistant to high speeds, high pressures up to 1,000 bar and temperatures above 100 °C. Furthermore, the pumps are extremely compact, which significantly limits the space available for integration of sensors. Thanks to the extremely small sensor designs and their high pressure and temperature stability, the eddyNCDT inductive miniature sensors are ideal for this application. The eddyNCDT 3300 eddy current measuring system, which is one of the most powerful systems in the world, is therefore used on the test rig for evaluating the pumps.

Doporučená technologie senzorů

eddyNCDT 3300

Měření tepelné roztažnosti vřeten

Měřící systém SGS 4701 (systém pro měření roztažnosti vřeten) je vyvinut speciálně pro vysokorychlostní obrábění frézovacích strojů. V důsledku vysokých otáček obrábění a vytvářeného tepla musí být lineární tepelná roztažnost vřetena v přesném obráběcím stroji kompenzována, aby byl nástroj stále udržován v definované poloze. Snímač SGS měří tepelnou a odstředivou sílu vřetena. Tyto měřené hodnoty jsou dodávány do CNC obráběcího stroje jako korekční hodnoty, které kompenzují chyby při polohování. SGS 4701 pracuje na principu měření vířivých proudů. Tato bezdotyková metoda měření je bez opotřebení. Postup měření je navíc odolný vůči poruchám, jako je teplo, prach a olej.

Doporučená technologie senzorů

eddyNCDT SGS4701

Sledování upínací polohy nástrojů

Často jsou iniciátory a spínací kroužky, které poskytují spínací signál, používány k monitorování upínací polohy ve vysoce výkonných obráběcích strojích. Ty však vyžadují komplexní nastavení a konfigurace. Analogové snímače z řady Micro-Epsilon LVP nabízejí výrazná zlepšení. Válcový snímač je integrován do odjišťovacího zařízení a přímo měří upínací zdvih oje. Na ojí je upevněn prstenec, který slouží jako cíl pro senzor. Snímač LVP lze univerzálně použít s nejrůznějšími typy nástrojů díky extrémně kompaktnímu provedení snímače. Snímač dodává analogový signál podle pohybu zdvihu oje při upnutí nástroje. V důsledku toho je možné průběžné sledování bez toho, aby bylo nutné mechanicky nastavit spínací bod. Miniaturizovaná elektronická jednotka snímače může být umístěna v místě měření nebo v rozvaděči. Díky své vysoké přesnosti přispívá snímač LVP k výraznému přispění k stále rostoucím nárokům na přesnost a dostupnost obráběcích strojů.

Doporučená technologie senzorů

Indukční senzory pro vlastní aplikace

Měření pozice koníku

Koník je důležitou součástí soustruhu nebo frézky. Koník se používá k podepření dlouhých obrobků pomocí středu, který zachycuje středový otvor na přední straně obrobku. Pro detekci středového hrotu jsou použity kompaktní snímače tažného vodiče Micro-Epsilon. Měřící vodič je spojen se středovým hrotem a měří posun koníku.

Doporučená technologie senzorů

Lankové snímače

Držáky měřících nástrojů v zásobníku

Moderní obráběcí stroje mají složité zásobníky s různými nástroji, které stroj automaticky zachycuje. Aby byly tyto nástroje přesně zachyceny, musí být držáky nástrojů přesně umístěny. Pro kontrolu pozice držáků nástrojů se používají laserové snímače optoNCDT 1420, které měří kovové držáky zezadu a ze strany. Tyto inteligentní laserové snímče se vyznačují vysokou rychlostí měření a poskytují přesné hodnoty měření, a to i přes silně odrážející kovové povrchy.

Nanometrické polohování na litografických strojích

Pro osvětlení jednotlivých komponent na plátku se litografická zařízení pohybují plátkem do příslušné polohy. Kapacitní snímače posuvu měří polohu dráhy pohybu tak, aby umožňovaly přesné umístění nanometrů.

Kontrola axiálního prodloužení frézovacích vřeten

Vzhledem k vysokým rychlostem obrábění a vytvářené teplo je nutné kompenzovat lineární tepelnou roztažnost ve frézovacích vřetenech, aby byl nástroj stále udržován ve vymezené poloze. Snímač SGS vyvinutý firmou Micro-Epsilon měří tepelnou a odstředivou silovou expanzi vřetena. Stejně jako při měření lineární tepelné roztažnosti je detekována a vyvedena teplota snímače.

Doporučená technologie senzorů

eddyNCDT SGS4701

Měření výtlaku ventilu v potravinářském průmyslu

Quelle: SIG Combibloc Group AG
Quelle: SIG Combibloc Group AG

Při plnění nápojových krabic je přesná dávka rozhodujícím faktorem. Snímač měří zdvih ventilu plnicího potrubí a požaduje několik spínacích bodů v měřicím rozsahu 35 mm. Pouzdro z ušlechtilé oceli řady MDS-45-Mxx je ideální pro potravinářský průmysl.

Doporučená technologie senzorů

Magneto-indukční snímače polohy

Detekce cizích těles v lékařských technologiích

Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG

V tomto aplikaci snímač MDS rozpoznává cizí tělesa v blistrech během balení tablet. Přesným pohybem dotykových dotykových válečků lze detekovat cizí tělesa mezi blistrovým obalem a krycím materiálem. Překročení dopředu definovaného bodu vyvolává dotykové válečky, mohou být detekovány cizí tělesa mezi blistrovým obalem a krycím materiálem. Překročení předem definovaného bodu vyvolá poplach.

Doporučená technologie senzorů

Magneto-indukční snímače polohy

Monitoring embossment depth

In embossing machines, car body IDs are punched into the vehicle frame. The embossment depth must be in a defined tolerance range. In order to position the embossing tool, laser triangulation sensors from Micro-Epsilon detect the distance between the embossing tool and the component. After the embossment is finished, the sensor measures the profile of the embossment and ensures that all characters are embossed to the required depth.

Monitoring mazacích drážek v hydrostatických ložiscích

S hydrostatickými ložisky se můžeme setkat ve velkých zařízeních, jako jsou drtiče kamenů, teleskopické systémy atd. Monitoring mazací drážky je velmi důležitý, protože veškeré narušení funkčnosti hydrauliky může způsobit pokles tlaku, což v extrémních případech může vést k uzavření drážky, k poškození ložisek a nakonec k selhání celého zařízení. Je tedy důležité disponovat systémem, který lze snadno instalovat nejen na nová, ale také na starší zařízení. Vzhledem k dlouhé životnosti a celosvětovému používání těchto zařízení by snímač měl umožňovat snadnou výměnu. K těmto účelům se používají bezkontaktní snímače řady eddyNCDT 3001, které fungují na principu vířivých proudů.

Detekce okrajů papírového pásu na hladicí stolici papírenského stroje

Pokud se papírový pás na hladicí stolici nepohybuje přesně v jedné rovině, rozehřátý válec stolice se přitlačí přímo na povlak protilehlého válce a poškodí ho. Oprava tohoto speciálního povlaku, natožpak výměna celého válce, je velmi nákladná, a proto je nutné řídit polohu papírového pásu. K tomu slouží laserové snímače od společnosti Micro-Epsilon, které informace o přesné poloze pásu přenášejí přímo do řídicího systému papírenského stroje.

Využití termokamery TIM 160 při vstřikování

Výrobci vstřikovaných dílů z plastů musí splňovat stále vyšší kvalitativní požadavky koncových uživatelů, a to zejména automobilek. V důsledku tohoto vývoje celosvětově roste význam online kontroly teploty, která se provádí bezprostředně po vytlačování.

Aktivní kompenzace pohybů při procesu měření

Náročná průmyslová prostředí kladou vysoké nároky na optické snímače polohy – měření musí být spolehlivá navzdory prachu a vysoké procesní rychlosti. Laserové snímače řady optoNCDT 1750 a optoNCDT 2300 tyto výzvy zvládají již mnoho let. Proces měření nicméně může být ztížen nebo dokonce znemožněn v případě rušivých pohybů (např. pohybu pásu, radiálního pohybu kladek nebo vibrací základního tělesa), jejichž rozsah přesahuje velikost měřeného předmětu. Příkladem mohou být záhyby na pásu.

Fluid level measurement of aluminium pig irons

In aluminium casting plants or foundries, the cast is poured into shape to form small bars, known as pig irons. The charging level in the forming process is critical in ensuring consistent weight of the pigs. Using a special non-contact measuring device, the depth of fill is recorded. For these applications, an Austrian system builder uses laser scanners. 

Measurement of the radial deviation of a cutter disk

During the manufacture of veneer strips from laminated wood, the precision of the cutting disk determines the quality of the final product. High demands are placed on the veneer strips in terms of dimensional conformance. The thickness of the strips must be less than 1 mm and may only have tolerances in the micrometer range.

In order to comply with the quality criteria, the radial deviation of the cutting disk is measured and monitored during the production process using a non-contact optoNCDT 2300 laser triangulation sensor. This means that high demands are placed on the measuring system: Dust, chippings and a shiny target surface must not affect the measurement accuracy. The cutting disk has a diameter of 3200 mm and is equipped with 24 knives. The rotation speed is 180 to 210 rpm.

Kontroly polohy robotů

Zavedení mezinárodní normy ISO 9283 vyžaduje používání nových bezkontaktních způsobů měření. Systém pro měření polohy se skládá z měřicí krychle o definované váze, ze snímače a ze stativu. Používáno je šest snímačů U15 fungujících na principu vířivých proudů. Během měření robot v rozsahu snímače pohybuje měřicí krychlí. Data ze snímačů jsou přes rychlé rozhraní předávána do počítače k dalšímu zpracování. Nepřesnosti měření z důvodu chybné linearity a naklonění (paralelnost mezi snímačem a měřeným předmětem) a teplotních vlivů jsou dodatečně kompenzovány měřicím softwarem.

Přesné nastavení mezery v bubnových drtičích

Bubnové drtiče určené pro lomy dokáží během pouhé hodiny rozdrtit na požadovanou frakci až 3500 tun materiálu. K tomuto účelu vytváří excentrické ložisko rotačně-oscilační pohyb osy drtiče, čímž průběžně mění mezeru mezi čelistmi a kuželem drtiče. Nastavená mezera se nepřetržitě pohybuje podél vnitřního obvodu drtící komory. Díky snímači dlouhé vzdálenosti umístěnému v hydraulickém válci lze zvednutím a snížením polohy osy přesně nastavit mezeru pro drcení.

Bezkontaktní měření tloušťky hliníku

K včasné detekci nesprávné tloušťky hliníkového pásu slouží patentované snímače, které pracují na principu triangulace a představují moderní alternativu k měřicím systémům na bázi izotopů. Pro úsporu nákladů nejsou části pásu, které nesplňují předepsané parametry tloušťky, opatřeny povlakem určeným pro použití s potravinami, díky čemuž lze pás snadno znovu použít ve výrobě. V místě měření jsou snímače instalovány proti sobě, nad a pod pohybujícím se hliníkovým pásem. Bez ohledu na výšku pásu je přesná tloušťka materiálu určena jednoduchým spojením signálů obou snímačů, tj. F = Ref. - (A + B).

Měření rovinnosti ve válcovnách

Požadavky na kvalitu povrchu válcovaných plechů se neustále zvyšují. Ať už se jedná o ocelové plechy sloužící k výrobě gastronomických zařízení pro velké kuchyně nebo hliníkové plechy určené k výrobě automobilů, zákazník vždy požaduje dokonale vypadající výrobek vysoké kvality. K zajištění rovinnosti plechů se proto ve válcovnách používají různé měřicí přístroje. Rovinností se míní rovnost povrchu plechu v situaci, kdy plech není vystaven zatížení.

Měření tloušťky textilních vláken

Konzistentní tloušťka textilních vláken je v oděvním průmyslu jedním z předpokladů vysoce kvalitní produkce. Z tohoto důvodu je nutné eliminovat běžně se vyskytující výkyvy jejich tloušťky. Pro dosažení konzistentní tloušťky jsou vlákna natahována na k tomu určeném zařízení. Data pro provoz tohoto zařízení poskytuje snímač pracující na principu vířivých proudů, který nepřímo měří tloušťku vláken. Informace o tloušťce jsou do snímače přenášeny pomocí detekčních válečků. Vedle poskytování provozních dat snímač také kontroluje výsledek vlastního natahování.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060