Strojírenství

Optimizing weld seams with profile measurements

Inrotech A/S in Denmark relies on sensors from Micro-Epsilon to achieve optimal quality of weld seams in a fully automatic process. The company has developed a welding robot called »Inrotech-Crawler« ...

Zobrazit podrobnosti

Edge detection of fabric strips in the cutting machine

If the position of the material web is not recognized or is recognized incorrectly, this can result in waste from faulty cutting and machine malfunctions due to missing controller signals. Therefore, the ...

Zobrazit podrobnosti

Gap analysis in axial piston pumps

So far, gap measurements inside the pumps were not possible because of the extreme requirements. The sensors must be resistant to high speeds, high pressures up to 1,000 bar and temperatures above 100 ...

Zobrazit podrobnosti

Měření pozice koníku

Koník je důležitou součástí soustruhu nebo frézky. Koník se používá k podepření dlouhých obrobků pomocí středu, který ...

Zobrazit podrobnosti

Držáky měřících nástrojů v zásobníku

Moderní obráběcí stroje mají složité zásobníky s různými nástroji, které stroj automaticky zachycuje. Aby byly tyto nástroje ...

Zobrazit podrobnosti

Nanometrické polohování na litografických strojích

Pro osvětlení jednotlivých komponent na plátku se litografická zařízení pohybují plátkem do příslušné polohy. Kapacitní ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tepelné roztažnosti vřeten

Měřící systém SGS 4701 (systém pro měření roztažnosti vřeten) je vyvinut speciálně pro vysokorychlostní obrábění frézovacích ...

Zobrazit podrobnosti

Sledování upínací polohy nástrojů

Často jsou iniciátory a spínací kroužky, které poskytují spínací signál, používány k monitorování upínací ...

Zobrazit podrobnosti

Kontrola axiálního prodloužení frézovacích vřeten

Vzhledem k vysokým rychlostem obrábění a vytvářené teplo je nutné kompenzovat lineární tepelnou roztažnost ve frézovacích vřetenech, ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce cizích těles v lékařských technologiích

Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG

V tomto aplikaci snímač MDS rozpoznává cizí tělesa v blistrech během balení tablet. Přesným pohybem dotykových dotykových válečků ...

Zobrazit podrobnosti

Měření výtlaku ventilu v potravinářském průmyslu

Quelle: SIG Combibloc Group AG
Quelle: SIG Combibloc Group AG

Při plnění nápojových krabic je přesná dávka rozhodujícím faktorem. Snímač měří zdvih ventilu plnicího potrubí a požaduje ...

Zobrazit podrobnosti

Monitoring embossment depth

In embossing machines, car body IDs are punched into the vehicle frame. The embossment depth must be in a defined tolerance range. In order to position the embossing tool, laser triangulation ...

Zobrazit podrobnosti

Monitoring mazacích drážek v hydrostatických ložiscích

S hydrostatickými ložisky se můžeme setkat ve velkých zařízeních, jako jsou drtiče kamenů, teleskopické systémy atd. Monitoring mazací drážky ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce okrajů papírového pásu na hladicí stolici papírenského stroje

Pokud se papírový pás na hladicí stolici nepohybuje přesně v jedné rovině, rozehřátý válec stolice se přitlačí přímo na ...

Zobrazit podrobnosti

Využití termokamery TIM 160 při vstřikování

Výrobci vstřikovaných dílů z plastů musí splňovat stále vyšší kvalitativní požadavky koncových uživatelů, a to zejména ...

Zobrazit podrobnosti

Aktivní kompenzace pohybů při procesu měření

Náročná průmyslová prostředí kladou vysoké nároky na optické snímače polohy – měření musí být spolehlivá ...

Zobrazit podrobnosti

Fluid level measurement of aluminium pig irons

In aluminium casting plants or foundries, the cast is poured into shape to form small bars, known as pig irons. The charging level in the forming process is critical in ensuring consistent weight ...

Zobrazit podrobnosti

Measurement of the radial deviation of a cutter disk

During the manufacture of veneer strips from laminated wood, the precision of the cutting disk determines the quality of the final product. High demands are placed on the veneer strips in terms of dimensional ...

Zobrazit podrobnosti

Kontroly polohy robotů

Zavedení mezinárodní normy ISO 9283 vyžaduje používání nových bezkontaktních způsobů měření. Systém pro měření polohy ...

Zobrazit podrobnosti

Přesné nastavení mezery v bubnových drtičích

Bubnové drtiče určené pro lomy dokáží během pouhé hodiny rozdrtit na požadovanou frakci až 3500 tun materiálu. K tomuto účelu vytváří ...

Zobrazit podrobnosti

Bezkontaktní měření tloušťky hliníku

K včasné detekci nesprávné tloušťky hliníkového pásu slouží patentované snímače, které pracují na principu triangulace ...

Zobrazit podrobnosti

Měření rovinnosti ve válcovnách

Požadavky na kvalitu povrchu válcovaných plechů se neustále zvyšují. Ať už se jedná o ocelové plechy sloužící k výrobě ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky textilních vláken

Konzistentní tloušťka textilních vláken je v oděvním průmyslu jedním z předpokladů vysoce kvalitní produkce. Z tohoto důvodu je nutné ...

Zobrazit podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060