Strojírenství

Jako dlouholetý partner v oblasti strojírenství a při konstrukci strojů Micro-Epsilon nabízí širokou škálu snímačů a měřicích systémů. Snímače polohy a vzdálenosti integrované do strojů zajišťují bezpečný a splehlivý provoz stroje.
Snímače Micro-Epsilon pracují s vysokou přesností i za nepříznivých podmínek a to zejména i tam, kde jsou drsné okolní podmínky jako olej, špína, tlak, vibrace a vyšší teploty apod.

Držáky měřících nástrojů v zásobníku

Moderní obráběcí stroje mají složité zásobníky s různými nástroji, které stroj automaticky zachycuje. Aby byly tyto nástroje ...

Zobrazit podrobnosti

Nanometrické polohování na litografických strojích

Pro osvětlení jednotlivých komponent na plátku se litografická zařízení pohybují plátkem do příslušné polohy. Kapacitní ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tloušťky textilních vláken

Konzistentní tloušťka textilních vláken je v oděvním průmyslu jedním z předpokladů vysoce kvalitní produkce. Z tohoto důvodu je nutné ...

Zobrazit podrobnosti

Měření pozice koníku

Koník je důležitou součástí soustruhu nebo frézky. Koník se používá k podepření dlouhých obrobků pomocí středu, který ...

Zobrazit podrobnosti

Optimalizace svaru pomocí měření profilu

Inrotech A / S z Dánska používá snímače od Micro-Epsilon pro dosažení optimální kvality svaru v plně automatizovaném procesu. Společnost ...

Zobrazit podrobnosti

Sledování upínací polohy nástrojů

Často jsou iniciátory a spínací kroužky, které poskytují spínací signál, používány k monitorování upínací ...

Zobrazit podrobnosti

Měření tepelné roztažnosti vřeten

Měřící systém SGS 4701 (systém pro měření roztažnosti vřeten) je vyvinut speciálně pro vysokorychlostní obrábění frézovacích ...

Zobrazit podrobnosti

Bezkontaktní měření tloušťky hliníku

K včasné detekci nesprávné tloušťky hliníkového pásu slouží patentované snímače, které pracují na principu triangulace ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce cizích těles v lékařských technologiích

Source: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Source: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG

V tomto aplikaci snímač MDS rozpoznává cizí tělesa v blistrech během balení tablet. Přesným pohybem dotykových dotykových válečků lze ...

Zobrazit podrobnosti

Aktivní kompenzace pohybů při procesu měření

Náročná průmyslová prostředí kladou vysoké nároky na optické snímače polohy – měření musí být spolehlivá ...

Zobrazit podrobnosti

Přesné nastavení mezery v bubnových drtičích

Bubnové drtiče určené pro lomy dokáží během pouhé hodiny rozdrtit na požadovanou frakci až 3500 tun materiálu. K tomuto účelu vytváří ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce okrajů papírového pásu na hladicí stolici papírenského stroje

Pokud se papírový pás na hladicí stolici nepohybuje přesně v jedné rovině, rozehřátý válec stolice se přitlačí přímo na ...

Zobrazit podrobnosti

Kontrola axiálního prodloužení frézovacích vřeten

Vzhledem k vysokým rychlostem obrábění a vytvářené teplo je nutné kompenzovat lineární tepelnou roztažnost ve frézovacích vřetenech, ...

Zobrazit podrobnosti

3D measurement of coil springs

Qsigma designed the Spring Measurement System (SMS) for precise 3D measurement of coil springs and other components. It is used, among other things, in the development of prototypes and 100% inspection ...

Zobrazit podrobnosti

Position measurement in the zero point clamping system

In modern machine tools, zero point clamping systems ensure reproducible positioning of the workpieces, clamping stations and workpiece carriers. Magneto-inductive displacement sensors from Micro-Epsilon ...

Zobrazit podrobnosti

Measurement of the crankshaft position in grinding machines

This task involves the position measurement of the crankshaft with micrometer precision using eddy current-based inductive sensors. Both a continuous distance control and a consistent distance from the ...

Zobrazit podrobnosti

Měření radiální házení nožového kotouče

Při výrobě dýhovaných pásů z jemného dřeva určuje přesnost nožového kotouče kvalitu konečného produktu. Dýhované pásy kladou ...

Zobrazit podrobnosti

Biaxiální kontrola lepených spojů

Pro zkoušku pevnosti ve střihu a pevnosti v tahu konstrukčních lepidel jsou dvě trubky slepeny k sobě (zkouška dvojitou trubkou) a upevněny na zkušební stolici. ...

Zobrazit podrobnosti

Kontroly polohy robotů

Zavedení mezinárodní normy ISO 9283 vyžaduje používání nových bezkontaktních způsobů měření. Systém pro měření polohy ...

Zobrazit podrobnosti

Měření hladiny hliníkových ingotů

Ve slévárnách hliníku se tavenina nalije do forem, aby se vytvořily malé ingoty. Hladina ve formách je rozhodující pro stálou hmotnost jednotlivých ...

Zobrazit podrobnosti

Automatic diameter testing of shafts

The Vertical Gauging Unit (VGU) is a measuring system for the precise and non-contact measurement of shafts and axes. The system is equipped with four optical micrometers and a laser distance sensor. ...

Zobrazit podrobnosti

Measuring the spindle runout

In high-frequency spindles, the accurate concentricity or shaft runout of the tool play a decisive role. Non-contact, inductive displacement sensors from Micro-Epsilon are used for monitoring of concentricity ...

Zobrazit podrobnosti

Využití termokamery TIM 160 při vstřikování

Výrobci vstřikovaných dílů z plastů musí splňovat stále vyšší kvalitativní požadavky koncových uživatelů, a to zejména ...

Zobrazit podrobnosti

Detekce okrajů pásu na řezacím stroji

K detekci polohy se proto používá optický snímač řady optoCONTROL CLSK 31 od MicroEpsilon. Snímač spolehlivě detekuje začátek role. Je namontován ...

Zobrazit podrobnosti

Sledování stavu ložisek

Neplánované prostoje z důvodu poškození ložisek mohou způsobit vysoké náklady. Pokud je poškození ložiska zjištěno včas,provádějí ...

Zobrazit podrobnosti

Monitoring mazacích drážek v hydrostatických ložiscích

S hydrostatickými ložisky se můžeme setkat ve velkých zařízeních, jako jsou drtiče kamenů, teleskopické systémy atd. Monitoring mazací drážky ...

Zobrazit podrobnosti

Sledování hloubky reliéfu

Čísla podvozku jsou vyražena do rámu vozidla ve vytlačovacích strojích. Hloubka vyražení se musí pohybovat v definované toleranci. Pro umístění ...

Zobrazit podrobnosti

Měření výtlaku ventilu v potravinářském průmyslu

Source: SIG Combibloc Group AG
Source: SIG Combibloc Group AG

Při plnění nápojových krabic je přesná dávka rozhodujícím faktorem. Snímač měří zdvih ventilu plnicího potrubí a požaduje ...

Zobrazit podrobnosti

Fully automatic measurement of sheet metal

Dimensionics developed the Disionic Sheet Control measuring table for fully automatic testing of the dimensional accuracy of sheet metal. It operates with laser profile sensors by Micro-Epsilon. The sensors ...

Zobrazit podrobnosti

Měření rovinnosti ve válcovnách

Požadavky na kvalitu povrchu válcovaných plechů se neustále zvyšují. Ať už se jedná o ocelové plechy sloužící k výrobě ...

Zobrazit podrobnosti

Analýza mezer v axiálních pístových čerpadlech

Až dosud nebyla měření mezer uvnitř čerpadel možná kvůli extrémním požadavkům. Snímače musí být odolné vůči vysokým rychlostem, ...

Zobrazit podrobnosti

Measurement of the torsional stiffness of motor axles

A decisive factor for the service life and reliability of an engine is the torsional strength of the engine axle. In order to determine the torsional resistance, INC5701 inclination sensors detect the ...

Zobrazit podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060